Сертификати и награди

Сертификати и награди

СЕРИФИКАТИ на Лаборатории Quinton 

Certificado de empresa en conciliación

Reconciliation of work and family certificate

Лабораторията Quinton се ангажира да създаде организация, която предприема мерки за съвместяване на професионалния и личния/семейния живот, за поддържане на равенство и разнообразие, лишено от недискриминация.

Sistema arbitral de consumo

Система arbitral de consumo

Потребителска арбитражна система. Поддържането на тази система гарантира качество и добро обслужване. Това показва, че сме готови ефективно и ефективно да разрешаваме всякакви спорове и оплаквания, които могат да възникнат в потребителските отношения.

ohsas-18001

OHSAS 18001-

OHSAS 18001. Той удостоверява, че в Лабораторията Quinton е приета система за елиминиране или минимизиране на професионалните рискове, свързани с нашата работа; че съществува процес на непрекъснато подобрение и гарантира, че установената политика за безопасност и опазване на здравето е спазена.

The global compact

United Nations Global Compact

Глобален договор на ООН. Лабораторията Quinton подкрепя Глобалния договор на ООН, който е международна инициатива за насърчаване на корпоративната социална отговорност за корпоративна устойчивост.

gmp cosmetics

GMP козметика

Сертификат за добри производствени практики (GMP). Тя удостоверява, че продуктите се произвеждат и контролират последователно съгласно строгите изисквания за качество в съответствие със съществуващото законодателство, като по този начин се гарантира, че нашите продукти са безопасни и са с най-високо качество.

sgs-gmp

SGS-GMP

Сертификат за добри производствени практики за козметика и GMP ISO 22716: 2007. Тя удостоверява, че цялата козметика е направена съгласно Добрите производствени практики, съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент.

Iso-14001

ISO-14001

Екологична политика ISO 14001: 2004. Включването на стандарта ISO 14001 удостоверява, че спазваме законовите изисквания и други изисквания, за да подобряваме непрекъснато системата за управление на околната среда и да предотвратим замърсяването.

Adhesión Luxemburgo

Adhesión Luxemburgo

Подкрепа за декларацията на Люксембург. Подкрепата за декларацията на Люксембург означава, че нашата организация се съгласява да приеме и изпълни основната цел за насърчаване на здравето на работното място.

Iso-9001

ISO-9001

Качествен стандарт ISO 9001-2008. В стремежа ни за предприемачески постижения включихме този стандарт, който се фокусира върху идентифицирането и определянето на процесите на организацията, които са от съществено значение за нейното ефективно управление.

happyforce

happyforce

Щастлива сила. С инструмента Happy Force определяме колко щастлив е нашият екип. По този начин се фокусираме върху хората и създаваме продуктивна и приятна работна атмосфера.

Origen español

Origen español

Испански сертификат за произход. Този печат удостоверява испанските компании, които произвеждат висок процент от техния продукт в Испания.

igualdad en oportunidades

Fent empresa igualdad en opportidades

Този печат се връчва от Генералната дирекция на Института на жените и правителството на Валенсия за правата на жените и равенството между половете. Той подкрепя плана ни за равенство, създаден с цел коригиране на различията между половете и насърчаване на съвместяването на семейния и професионалния живот.НАГРАДИ за Лаборатории Quinton 


 2012

 • Награда за млади предприемачи: Победител Франсиско Хавиер Кол, главен изпълнителен директор Лаборатория Кинтон.
 • Национална награда за млади предприемачи. Финалист. Франсиско Хавиер Кол, главен изпълнителен директор Лаборатория Кинтон.
 • Награда на търговската и промишлена палата

  2013

 • Награда Flexible Company Award (категория малки фирми)
 • 8-мо място за най-добрa компания за малък и среден бизнес, за работно място в Испания (според GPTW).
 • Победители в конкурса за видео "Nos apasiona nuestro lugar de trabajo" (Обичаме нашето работно място)

  2014

 • Награда "INVASSAT": Разграничение в профилактиката на рисковете при работа на Валенсианската общност.
 • Награда "Сабиа" (Generalitat Valenciana).
 • I награда за здравословна работна среда: 2-ра в категорията място за малък и среден бизнес.
 • CEPYME (Испанска конфедерация за малки и средни предприятия) Награди: финалисти МСП категории на годината и МСП за малки и средни предприятия.
 • Premios Nacionales Alares (Награда за съвместяване на семейния и професионалния живот и КСО): Категория на МСП.
 • Трето място за най-добрa компания за малък и среден бизнес, за работно място в Испания (според GPTW).
 • Награда от Ел Груп d'Entitats Catalanes de la familia: категория: съчетаване на семейния и професионалния живот.
 • Сертификат за мрежа за здравословни компании, издаден от Националния институт по здравето и безопасността на работното място (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo).

  2015

 • Награда за здрава компания II HR Digital: accésit.
 • II награда за здрава фирма: 1-ва академия.
 • I награда за спонсорство на спортист: финалисти.
 • El País / Banco Popular: Premios Somos Empresa: Финалистична категория за съчетаване на семейния и професионалния живот. "Somos Conciliadores".
 • Награда за най-добро управление на човешките ресурси: финалист Сесилия Кол, категория "Малък и среден бизнес".
 • 2-ро най-добро място за малък и среден бизнес за работа в Испания (според GPTW).

  2016

 • Награда Моята фирма е здрава. Финалист в категория "Здравословно лидерство".
 • Национална награда Алерес. Победител в конкурса за съчетаване на семеен и професионален живот и социална отговорност.
 • III награда за здраве и компания, HR Digital. Финалист.
 • Награда за социлно-корпоративна отговорност на в Испания