Терапия с морска плазма

Терапия с морска плазма

Морската плазма “Quinton” има ефект върху общото физическо здраве като осигурява пълното клетъчно хранене и обновяване.

Най-важният показател за поддържане на водно-минералния баланс на клетките ни е качеството на водата в тях. Клетките се хранят от междуклетъчната течност и съдържащите се в нея йони. Бионаличните йони определят разликата между първичното и естественото усвояване на вредни вещества. Последното може да предизвика метаболитни нарушения и интоксикации.

Ето защо е важно да се следва оригиналната технология създадена от Рене Кинтон и адаптирана с помощта на новите технологии към нашето време, която се свежда до три точки:

Морската плазма Quinton се извлича от области, където се завихря вода с висока концентрацията на фитопланктон и зоопланктон, който пък показва наличието на богати минерални субстрати съдържащи се в нея. Изследванията ни сочат, че минерали живеещи в морска вода и интегрирани в хранителната верига се абсорбират по-лесно от човешкото тяло.

Микрофилтрация по студен метод е: преминаването на водата през сито с размер на 0.22 микрона в стерилна среда, и в съответствие с Европейската фармакопея.

Разреждане на морска вода с изворна се прави за да се получи изотоничния разтвор.
Всеки микрофилтриращ процес без да следва тези три стъпки според опита на Рене Кинтон и неговите последователи провокира промяна на първоначалните характеристики на морската вода и е с отрицателно въздействие върху неговата ефективност. Технологията на Рене Кинтон е патентована преди 100 години.

Чрез този процес, става възможно да се покаже, че само в една ампула “Quinton” има биодостъпни 78 елемента.

Концентрацията на морска вода в естествено състояние е приблизително 33 грама сол на литър, а нашият организъм е изотоничен, т.е. концентрацията на сол е 9 грама на литър.

За намаляване солеността на морската вода и свеждането й до нивото на нашия метаболизъм тя се разрежда с изворна вода, съставът на която е с ниска минерализация. По този начин  при строго контролиран процес в стерилна среда, в лаборатория, ние получаваме Изотонична питейна вода “Quinton” в ампули – продукт с минерален състав, идентичен с този на нашите телесни течности.

За по-добро разбиране ролята на минералите в тялото ни се наложи да се фокусира вниманието  върху най-новите постижения в нутригеномиката, които показват основната роля на минералите в генното кодиране. В живите същества, информацията за растежа и деленето на клетките, информацията за производството на протеини е закодирана  в хромозомите. Те от своя страна се състоят от гени. Ролята на някои минерални йони в четене на генетичния код са от решаващо значение.

Например, в четене на генетичните карти, протеина в “цинковите  пръсти” е директно свързан с двувалентни йони на този метал. Абсорбцията, метаболизма и правилната функционалност на цинка изисква наличието на други елементи, като мед или калий, а тяхната липса или недостиг подтискат тези процеси. За да има баланс между различните йони, те трябва да се поддържат с балансирано хранително въздействие.

Йонноминералите в продуктите Quinton( Кинтон), съдействат за  правилното четене, представяне и превод на гените. Всички минерали без изключение участващи в нашия метаболизъм се нуждаят от присъствие на други за коректното усвояване и последващо използване.

По този начин можем да заключим, че морската вода е универсален, молекулен и енергиен разтвор, той не “забравя” информацията разтворена в него. Минерали, органични съединения и генетичен материал съхранени в Морската вода формират матрицата на биологична информация, която помага на човешкия организъм да се захрани с недостигащите необходими вещества, а също така спомага за клетъчната детоксикация.

Морската вода благодарение на сходство си с кръвната плазма допринася за пълната клетъчна регенерация. Ето защо приемът на Морската вода спомага на тялото да възстанови баланса в основата – хранене на организма на клетъчно ниво. Различните концентрации морска вода позволяват да се балансира клетъчното хранене чрез изотоничност, а също така да го поддържа чрез хипертоничност.