BG EN
Your cart is empty


go back

Защо да приемаме морска вода?

12 January 2019

Пиенето на морска вода: начин да се грижим за здравето си

От XIX в. до днес, благодарение на изследванията на Рене Кинтон, употребата на морската вода е важен източник на минерали, както за лечение на електролитен и хранителен дисбаланс, така и за превенцията на недостига на същите тези минерали (в частност, олигоелементите, които са много важни за метаболитната функция), набира все по-голяма скорост.

Защо да приемаме морска вода?

Когато се изследва химическата структура на морската вода, наред с много други нейни аспекти, са открити две характеристики от съществена важност.

От една страна, разтворимостта на солите в морската вода е различна от тази на същите тези соли, разтворени в дестилирана вода. Вероятно поради неразривната взаимовръзка между морската екосистема и нейната среда, морето, можем да говорим за активиране на елементите, което не би се осъществило при комбинация от неорганични минерали с вода. От друга страна, имаме тясната връзка в минералната пропорционалност между морската вода и вътрешната среда. <<Клод Бернар (1813 – 1878) е създателят на термина „вътрешна среда“, с който обозначава течността  в интерстициума (серия от кухини в човешкия организъм, пълни с течност), и поради подобието й с морската вода, подкрепя възможността за зараждане на живота в морето. В края на ХIX в. това твърдение стои в основата на общоприетия от изследователите модел>>. Както и един изключителен контрол на телесната течност с леки варирания, наречен от У. Б. Кенън, Хомеостаза.

<<… въпреки непрестанните промени, няма забележими варирания в концентрацията на водата в различните органи и тъкани>>. (Biochimie medicale, Boulange-Polonowski, Masson 1979).

 

Вътрешната среда и морската вода се намират във функционален паралелизъм, и двете са средата, в която се развиват живите организми.

Доказателство за това е писмото от 10 май 1960 г. на Д-р Пиер Колине, бивш директор на здравните услуги към Върховния Комисариат в Германия и бивш консултант на Световната здравна организация (СЗО), в което посочва, че плазмата на Кинтон е оптималното средство за клетъчното култивиране, като позволява оцеляването на новите клетки между момента, в който напускат лабораторията, и тридесетте минути до тяхното имплантиране. Освен това, споменава за известно антибиотично съдържание, което предпазва от развитието на микроби.

Менетрие, един от създателите на олиготерапията, също прави препратка към пиенето на морска вода като обменник на катализаторите.

Всичко това ни насочва към ползите от Морската терапия за човешкото здраве и как цялото е повече от сумата от частите. Морската вода е не само вода и соли, а участието на екосистемата и взаимовръзките й придават специални характеристики, които днес продължават да се изследват.

Прием на морска вода от конкретни зони

 

Освен това, съществуват океански зони, където Рене Кинтон е събирал водата за Морската терапия и които й добавят повече активност и биодостъпност,  благодарение на цъфтежа на фитопланктона, който прави по-богат нейния състав. 

Тези места са фитопланктонните вихрушки, където биотопът създава биоценозата на първични супер-продуценти, и точно тези зони са избрани от Рене Кинтон, защото се доближават до характеристиките в неговите хипотези на първоначалната среда, люлка на живота.

Тези фитопланктонни вихрушки  са създателите на идеалното обкръжение, от което тясно са зависели първите форми на живот и което се е адаптирало към техните нужди. Именно поради това, Рене Кинтон е искал точно тази среда, а не друга.

От друга страна, тази биомаса притежава свойството да се самопречиства, като елиминира както естествените, така и изкуствените токсини, чрез комплексни механизми.

След като са открили местата за извличане, морската вода се е консервирала внимателно при температура от 4 градуса, за да не загуби свойствата си. На следващ етап е трябвало да се премине през система за микрофилтрация, за да се стерилизира и запечата в стъклена ампула, тъй като Рене Кинтон е щял да използва морската вода под формата на инжекция за първата си терапевтична сесия. Този начин на стерилизация на морската вода е отговарял на изискванията на Рене Кинтон за качеството на морската вода, а също и на санитарните изисквания.