BG EN
Your cart is empty


go back

Моноцити

11 March 2019

Моноцити: стойности в кръвта и тяхното значение

Моноцитите влизат в състава на кръвта, произвеждат се от костния мозък и произлизат от миелоидната линия на стволовите клетки (stem cells) на костния мозък.

Кръвните моноцити са основна част от моноцитно-макрофагеалната система и се разграничават от лимфоцитите още с произхода си. Моноцитите произлизат от общ миелоиден предшественик, който се диференцира на гранулоцити, еритроцити и мегакариоцити, докато лимфоцитите произхождат от общ лимфоиден прекурсор. Освен това, съставните елементи на бялата серия или левкоцитите, които са резултат от миелоидно или лимфоидно делене, също се различават по типа имунитет. На свой ред, вроденият имунитет (неспецифичен) се свързва с левкоцитите, които произлизат от миелоидния предшественик, а придобитият имунитет (специфичен) с тези от лимфоидните предшественици.  

Какви функции изпълняват моноцитите?

Моноцитите са част от неспецифичната имунна система и в частност от мононуклеарната фагоцитарна система, чиято функция е да елиминира клетъчните отпадъци (детритус), да осигурява разпознаване и неспецифична защита, механизми за възстановяване и възпаляване и е важна връзка с лимфната система, която активира и подсилва в нейната защитна и разпознавателна функция. Моноцитите плават в кръвта и заменят специализираните моноцити, които се намират в тъканите в статично положение и имат висока степен на рециклиране (средна продължителност на живота от 4 дни).

Различните видове моноцити според органите

Моноцитите преминават от костния мозък в кръвта, а оттам и в тъканите. В тъканите общото им наименование е макрофаги, но получават специфично  название при различните органи, като клетки на Купфер в черния дроб, микроглия в мозъка, алвеоларни макрофаги в белите дробове, остеокласти в костите, хистиоцити в кожата и съединителната тъкан …

Освен това, те са изключително важни при процеси, които нямат общо с възпалителни състояния, например, при контрола на матката след раждането, при реабсорбцията на увредени тъкани, при контрола на апоптозата (програмирана клетъчна смърт).  Също така са големи хранилища на желязо, например, в далака, където се случва рециклирането на еритроцитите и последващият пренос на желязото към трансферина или феритина.

Моноцити: стойности в кръвта

Нивата или стойностите на моноцити в кръвта са между 4-8%  от общия брой на левкоцитите, като нивата може да варират според възрастта.

Също така, могат да бъдат повлияни при възпалителни и инфекциозни процеси, но не винаги. Можем да срещнем завишени стойности на моноцити  при онези болести, при които инфекцията преминава през мононуклеарната фагоцитарна система, поради тропизъм на някои бактерии (шигелоза), вируси (инфекциозна мононуклеоза) и паразити (Лайшманиоза), както и при ендокринни заболявания (базедова болест) и метаболитни (подагра), моноцитна левкемия. 

Да стимулираме нашите моноцити

Има сведения, в частност през първата половина на миналия век, при които се показва как различни неорганични соли са способни да активират макрофагите. Терминът, който обозначава този процес е цитофилаксия. В резултат на антибиотичната епоха, елементите, които са били част от имунния стимул на индивида, за да се бори с болестта, изчезнали с идването на антибиотиците.

В днешно време, отново се набляга на стимулирането на имунната система, за да може да се справя с патогенните агенти, които в някои случаи са трудни за елиминиране с антибиотици.

Начинът на живот отново играе критична роля, физическата активност, добрият хранителен режим, при който се доставят основни нутриенти за правилната имунна функция, започват да се установяват в медицинската общност като оръжие при превенцията на възпалителните процеси.  

Изпреварването на болестта и нейната превенция са сегашното предизвикателство  пред по-развитите общества,  тъй като по този начин може да се намалят  значително здравните разходи.

Във всичко това микронутриентите имат главна роля, както витамините (които са по-изследвани), така и минералите, тъй като са основни за имунната функция.

Морската терапия като микронутриент

От първоначалните изследвания на Dr. Sempere, наред с безбройните опити на René Quinton и други лекари, се вижда важната роля на микроелементите за функционирането не само на имунната система, но и на органичното равновесие. 

В частност, приносът на Морската Терапия за лечението с микролементи се различава от останалите, тъй като е среда, в която сме се развили в началото на живота, към която сме си създали зависимост както по отношение на елементи с електрохимична дейност, така и към техните пропорции. Свързаността е такава, че поддържаме стриктно концентрацията на йони за правилната органична хомеостаза. Ето защо Морската Терапия е идеалното допълнение, което гарантира приема на олигоелементи и микронутриенти за клетъчните функции.