BG EN
Количката е празна


обратно

Дорсалгия

28 март 2019

Дорсалгия: когато болката в гърба те ограничава
Дорсалгията се определя като болка в горната част на гърба, на нивото на гръдните прешлени. Виждаме,
че този термин не дава голяма яснота, тъй като се отнася само до засегнатата област, не до конкретен
мускул или група мускули. Ето защо, човек не може да се ориентира много добре, когато чете лекарското
становище.  
Често това наименование се използва при първична медицинска помощ, понеже болките в горната част на
гърба или дорсалгиите се третират по еднакъв начин, с почивка, противовъзпалителни, обезболяващи и
мускулни релаксанти, приемани поединично или в комбинация, според тяхната сила и по преценка на
лекаря.
Трябва ли да те тревожи дорсалгията?
В повечето случаи, става дума за болки в гърба, които отшумяват за период, който варира от 3-4 дни до 15
дни, под лекарско наблюдение или с рехабилитация. Дорсалгиите могат да бъдат следствие, както от
безобидни заболявания, така и от тежки болести, чието лечение е сложно. Следователно този термин няма
никаква диагностична, медицинска или прогнозна стойност, поради факта че сигнализира единствено за
наличието на болка.
Какво предизвиква появата на дорсалгията?
Тези болки в гърба често са вторични след системно претоварване на мускулатурата, при което тя
преминава границите си на издръжливост. Когато това се извършва под наблюдение, със спортни цели или
за придобиване на повече сила, те са считани за нещо нормално. В противен случай, те трябва да бъдат
взети под внимание, а на пациента да бъде препоръчано да промени позата на тялото, която заема
обичайно вкъщи и на работното място, както и начина си на живот.
От друга страна, можем да срещнем и хронични болки, възпалителни процеси, свързани с деформации,
ограничена подвижност, както и редица други симптоми, на които няма да се спираме.
Важното е да бъде добре снета анамнезата и направен физически преглед. 
По-малко лекарства и повече познания
Повечето дорсалгии са мускулни и обикновено са предизвикани от микротравми, схващания, разтягания,
нарушения на стойката, липса на тонус, смущения в двигателните вериги, повечето от които произтичат от
лошата поддръжка на нашата мускулно-скелетна система.
Лекарствата трябва да се използват в конкретни ситуации, при които болката става ограничаваща и много
силна, без да превишаваме препоръчания прием.
Можем да опитаме локално затопляне, корекция на стойката, упражнения за разтягане, когато болката вече
намалява, за да ускорим възстановяването, но това зависи от лекуващия.
Независимо от всичко, най-важното е да избегнем появата на дорсалгия или да намалим честотата на
пристъпите й, чрез подходящ избор на физически упражнения, под наблюдение, ако е необходимо
(подчертаваме, че това важи за дорсалгиите от доброкачествен характер).
Да погледнем нашите предци
При голямото разнообразие от упражнения, което съществува, е много трудно да отделим такива, които да
се практикуват, за да се подобри физическото състояние и да се намали всякакъв вид болка. Всеки сам
може да избере тези, които най-добре му подхождат.
Може обаче да ни послужи като отправна точка фактът, че в продължение на стотици години физическата
активност е била тясно свързана с оцеляването. През цялото това време организмът е трябвало да
стимулира своята продуктивност чрез системи за обратна връзка като ограниченията и компенсаторните
механизми.
Толкова е силна взаимовръзката между нашата хомеостаза и физическата активност, че произвеждаме
наши вътрешни опиати, за да гарантираме оптимално мускулно-скелетно състояние.
“Ние сме движение” , “нуждаем се от движение” и това, че не го осъзнаваме, ще ни разболее и
дорсалгията ще изглежда незначителна пред това, което ни очаква без движение.
Когато обърнем поглед назад и видим как са живели нашите предци, и времето, което са прекарвали,
свързани с околната среда, единствено можем да се замислим, че нашето ежедневно поведение трябва да
следва техните порядки, с ясното съзнание, че трябва да се въведат нови индивидуални и социални
промени, които да са в наша полза, без да губим това, което ни прави такива, каквито сме. Това прекъсване
и загубата на връзките с нашите предци и важността, която се придава на новите, напоследък приети
социални канони, са в разрез с нашата хомеостаза и по този начин благоприятстват появата на болести.
Нашите гени са резултат от взаимодействието с външната среда, ние сме това, което с времето сме приели
от нея. Тези гени се изразяват и се регулират чрез константите, които поддържат живота и се адаптират към
малките промени. Въпреки това, ако промените са прекалено резки, ще настъпи дисбаланс и ще дойде
болестта.
Дорсалгия, дискова патология и Морска Терапия

След мускулните травми, дисковите патологии са сред най-типичните причинители на дорсалгии, поради
нарушения в състоянието на дисковете. Протрузиите и херниите са най-чести при цервикални и лумбални
увреждания, но в случая с гръбните травми (причинители на голям брой от дорсалгиите), те са с
дегенеративен произход. Ето тук играе важна роля хидратацията на междугръбначните дискове и
продължителното осово налягане, което обикновено намалява притока на кръв от зоната, а оттам и
движението на вода и електролити, както и на нутриенти, които са фундаментални за поддържането на
колоидните характеристики на извънклетъчната междудискова матрица. Съществуват редица случаи, при
които употребата на Морската Терапия, съчетана с техники на мезотерапия, са довели до подобряване на
междудисковата хидратация. Тези резултати не обосновават нейната употреба, но ни показват, че дискът
може да реагира положително на хидратацията и така да заключим, че ако кръвообращението не е
застрашено, може да се постигне водоминералното междудисково равновесие.
Идеята при дорсалгиите, получени в резултат на дегенеративни процеси при междугръбначните дискове, е
прилагането на осова механична сила, както компресивна, така и декомпресивна, с цел да се предизвика
ефекта „бомба“, така важен за разпръскването на вещества, които са необходими за техния баланс, както и
за елиминирането на метаболитите. Поради трудността при изхранването на междугръбначните дискове,
заради слабото оросяване, е от съществено значение поддържането на механичния ефект на компресия и
декомпресия за ефекта „бомба“, наред с правилната телесна хидратация.
Именно в частта с хидроелектролитния баланс е където Морската Терапия (под формата на изотоник)
спомага за поддържането на водното равновесие  в нужния обем и на издуването на кухините, така че тези
елементи да достигнат до различните тъкани, които са недостатъчно оросени и следователно недостатъчно
оводнени, като намалява последиците от дехидратацията.